Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Για τον όρο "εθνικιστές"
"Έχοντας επιπλέον, ως δεδομένο την ισχνή απήχηση φασιστικών σχημάτων στην Ελλάδα και την περιορισμένη παρουσία ιδεολογικών μορφών δοσιλογισμού, δυνάμεων δηλαδή που ο ορίζοντας των προσδοκιών τους συνταυτίζοταν με το όραμα της <<Νέας Τάξης>> του Άξονα, οι καταβολές της μεταπολεμικής ελληνικής Άκρας Δεξιάς, είναι αδυνατόν να εντοπιστούν στην εμφάνιση ήδη από τα μέσα της Κατοχής μιας ελάσσονος, αλλά υπαρκτής, διαιρετικής τομής μεταξύ εθνικιστών και εθνικοφρόνων στο εσωτερικό του αντιεαμικού χώρου.


Έκτοτε ο όρος <<εθνικιστές>> άρχισε να χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες μή εαμικές δυνάμεις, εκείνες τις δυναμικές οργανώσεις που αφενός ήταν διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν το ΕΑΜ με δυναμικά μέσα, δηλαδή ενόπλως, και αφετέρου τοποθετούσαν συνήθως τον αντικομμουνιστικό αγώνα υπεράνω της εθνικής ενότητας κατά των κατακτητών-κάτι που σήμαινε ότι δεν ορρωδούσαν προς της συνεργασίας με τους μηχανισμούς του δοσιλογικού κράτους, ακόμη και της τακτικής συμμαχίας με τους Γερμανούς."


ΠΗΓΗ:  Εθνικιστές και εθνικόφρονες. Μερικές παρατηρήσεις για την Άκρα Δεξιά στη δεκαετία του '40 του Κώστα Κατσούδα, από το "ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ" (Νοέμβριος 2014) στο αφιέρωμα με τίτλο "Η ακροδεξιά στο φως της ιστορίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

άλλες σκέψεις